Voorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van deze website. Het feit dat u gebruik maakt van deze website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder beschreven voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op teksten, vormgeving en beelden berusten bij de auteurs / vormgevers zoals hieronder beschreven. Duplicatie, distributie, publicatie van teksten, beelden en/of geluiden afkomstig van deze website is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
Vormgeving © Linda Pijnacker | bovenopdeberg
Illustraties © Roeland Troost | bovenopdeberg
Teksten ©  Margret van Paassen | Tarade
Logo © Berry Ipenburg | Natuurlijk Diezijn

Privacyverklaring
In het geval uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd, zoals bij een nieuwsbriefabonnement, informatieformulier of e-mail, worden deze gegevens  niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid
Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor deze websites gelden geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud. Margret van Paassen / Tarade kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade ontstaan uit de inhoud of het gebruik van deze website.

Wijzigingen
De website wordt regelmatig bijgewerkt. Wijzigingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. De voorwaarden beschreven op deze pagina zijn vastgesteld op 15 oktober 2011.