Nu even niet!!! Door wie word jij opgejaagd?? / 31-03-2013

Hoe je meer ontspannen bergen werk kunt verzetten. Deze column is speciaal voor mensen die regelmatig in tijdnood zitten en (te) veel ballen in de lucht moeten houden. Vaak denk je dat het vooral door je baas, je organisatie of je klanten komt dat je veel te veel werk hebt. Een typisch gevoel van geleefd worden. Maar de meest geniepige types die wonen helaas en gelukkig in jezelf. Het loont om eerst je eigen geniepigerd op het spoor te komen en vervolgens met de buitenwereld aan de slag te gaan.

Als je je hoogstpersoonlijke aanjager in de smiezen hebt, dan kun je effectiever en met meer ontspanning bergen werk verzetten. Doe ook niet zomaar een training timemanagement, want afhankelijk van jouw aanjager kan dat een desastreuze cocktail worden….

De eerste aanjager is “Wees perfect!”. Deze mensen hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, zijn betrouwbaar en hebben oog voor detail. Zij leggen de lat (te) hoog voor zichzelf, zijn bang om fouten maken en hebben moeite met delegeren en prioriteren. Als je aan deze aanjager ‘lijdt’ is het zaak om te leren op tijd te stoppen, grenzen te trekken en meer naar je intuïtie en gevoel te luisteren. Mensen die hun perfectionisme aanpakken zeggen regelmatig tegen zichzelf: ‘goed is goed genoeg’, ‘ik ben er ook nog!’ en geven zichzelf dagelijks een compliment. Een cursus timemanagement werkt hier averechts, want dat zullen zij ook weer perfect toe willen passen, terwijl het juist gaat om het werk met een zekere ontspanning te leren doen.

De tweede aanjager is “Doe je best!”.  Dit zijn de mensen die enthousiast en energiek met ideeën aan de slag gaan, maar projecten moeizaam of niet tot een einde brengen omdat er al weer een ander leuk idee voorbij komt. Als afspraken, deadlines niet gehaald worden, verzuchten ze ‘maar ik doe toch mijn best…’ Deze mensen zijn gebaat bij het leren plannen en structureren. Haalbare afspraken over tijdsplanning, mijlpalen en voortgangsbewaking. Zij zeggen tegen zich zelf: Nee, nu ga ik eerst dit afmaken’, ‘Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht’ Hier kan een cursus timemanagement wel helpen, mits je hem afmaakt…..

De derde aanjager heet “Schiet op!’.  Mensen met deze aanjager hebben pit, komen snel tot de kern, zijn initiatiefrijk, efficiënt en resultaatgericht. Zij hebben altijd haast, denken, spreken en eten snel, komen te laat op afspraken en gaan ter compensatie iets eerder weg. Ze worden geleefd door alles wat nog moet en hebben daardoor moeite met in het hier en nu te leven. De uitdaging hier is om stil te leren staan en je eigen gevoelens en die van anderen toe te laten, om naast de taak ook de mens de ruimte te geven. Zij letten op hun ademhaling, en zijn bewust van hoe ze zitten op hun stoel. Alles wat je met aandacht doet is tegengif voor het ‘schiet op’ virus. Een cursus timemanagement niet doen! Want je denkt daardoor dat je nog meer kunt doen.

De vierde aanjager is “Wees aardig!”. Deze mensen zijn empatisch, sfeergevoelig, hebben aandacht voor hun omgeving en zijn makkelijk in de omgang. Ze kunnen moeilijk nee zeggen, vermijden het conflict en miskennen hun eigen behoeftes en doelen. Ze voelen zich teleurgesteld als anderen niet zo zorgzaam zijn naar hen. Dit zijn degenen die eindigen met alle hete aardappels op hun bord of alle apen op hun schouders. De uitdaging voor hen is dan ook om goed voor zichzelf te leren zorgen, eigen doelen te stellen, nee te zeggen en te leren vragen en ontvangen.

De laatste aanjager heet ‘Wees sterk!” Het gaat hier om autonome mensen, die verantwoordelijkheid nemen, initiatiefrijk zijn en logisch nadenken. Ze vermijden afhankelijkheid van anderen en  hebben moeite met delegeren en steun vragen, waardoor zij vaak alleen staan. Ze nemen graag de leiding, praten liever dan luisteren en vinden het lastig om te volgen. Ze zijn graag in controle en gaan kwetsbare gevoelens van zichzelf en anderen uit de weg. De uitdaging voor hen is om anderen om hulp of advies te vragen,  hun zwakke kanten en kwetsbaarheid toe te laten en uit te drukken, waardoor een samen en synergie mogelijk wordt.

Als je het te spannend vindt om jezelf en je aanjagers te leren kennen geef je dan op voor een cursus timemanagement. En als je last hebt van alle vijf aanjagers tegelijkertijd, bel me dan onmiddellijk voor Eerste Hulp Bij Overspanning…..

Deze column is de tweede in een serie “effectiever omgaan met de tijd”.


Maureen, 03-08-16 11:52:
Hoi Margret,
wat herkenbaar!! Ik ben weer bij de les, dank je wel
Gerda, 03-08-16 11:52:
Bedankt voor je nieuwsbrief!!!!
Heel erg herkenbaar wat je schrijft.
Ik heb soms ook zo’n aanjager in mij. Één die veel vraagt!!! Ik heb er weet van maar hij of zij is inderdaad heel geniepig!!!!
Zo op dit moment ook. Eigenlijk moet ik nog dit en dat maar mijn enthousiaste hart wil toch even via de mail contact met jou, omdat ik het heel erg waardeer dat je dit zo wil delen. Het doet mij goed. Dank!!!!
Marlo, 03-08-16 11:52:
Oeps, ik dacht ik heb het veel te druk om al die binnengekomen mails door te lezen............, maar toch werd ik nieuwsgierig door jouw kopregel, want die was zo toepasbaar op mijn leven op dit moment.....na het lezen van jouw inspirerende verhaal zag ik in dat ik momenteel niet echt goed bezig was....Thanks a lot dat je mij weer met beide benen op de grond hebt gezet!
Marianne, 03-08-16 11:52:
Leuk en helder stuk Margret. Ik vermoed dat een cursus time-management voor veel mensen zal neerkomen op een methode om zichzelf nog meer uit te buiten. Alleen de naam van de cursus suggereert al dat je in dezelfde tijd misschien wel twee keer zo productief kunt zijn. Zouden de meesten niet meer geholpen zijn met een cursus planning en organisatie?
Klara, 03-08-16 11:52:
ik zit met glimlach na het lezen :) ik herken dat ik altijd al dacht dat een cursus time managment niet de oplossing is.. je verwoordt het inspirerend. dank je