Leiderschap


Verbinden en vertrouwen

Leiderschap gaat steeds meer over verbinden en vertrouwen dan over ‘command’ en ‘control’. Maar hoe werk je aan verbinding tussen verschillende mensen, afdelingen en belangen?
Het vertrekpunt is verbinding maken met wie je zelf bent. Weten waar je kracht en beperkingen liggen, wat je drijft, wat je wilt en wat je verhindert je volle potentieel in te zetten. Zo ben je beter in staat om een klimaat te creëren, waarin ook anderen zich kunnen verbinden.

Niet weten

Leiders kunnen zich sterk en diepgaand ontwikkelen als zij weerbarstigheid, onzekerheid en ‘niet weten’ uithouden en onderzoeken en juist daarin nieuwe wegen ontdekken.

De weg naar binnen

De netwerksamenleving vraagt om een leiderschap dat mensen motiveert, inspireert en ruimte geeft. Je moet het hebben van de mens die je bent. Je moet het zoeken in jezelf. (Herman Wijffels)

Zelfkennis en evenwicht

We moeten onze sterke en zwakke kanten kennen en aanvaarden. Als we alleen onze sterke punten zien, snijden we onze zwakke af en projecteren we die op anderen. Je kunt je kracht pas echt tonen als je van je zelf ook kwetsbaar mag zijn. (Anselm Grün)

Echtheid

Bij leiderschap gaat het om authenticiteit. Echtheid is niet een hoedanigheid, die bij voorbaat aanwezig is, maar die pas door een reeks beproevingen heen gestalte krijgt. (Cees Zwart)

Speelruimte

Een leider weet steeds opnieuw de balans vinden tussen:

  • Richting geven
  • Ruimte bieden
  • Resultaat vragen
  • Rust nemen