Tarade

Een persoonlijk, flexibel en klantgericht bureau gespecialiseerd in leren, veranderen en ontwikkelen. Tarade is in 2002 opgericht door Margret van Paassen en beschikt over een hecht en divers samenwerkingsnetwerk van bureaus, onderwijsinstellingen, senior professionals en kunstenaars.

Leren in ontmoeting
Tarade is geïnteresseerd in de samenhang en verbinding tussen verschillende werelden en hoe zij van elkaar kunnen leren. Iedere wereld heeft vaak een eigen taal, die je niet vanzelfsprekend verstaat. Een kijkje in de keuken van een ander leidt vaak tot verrassende inzichten. Leren doen we vooral in de ontmoeting. Wat kunnen verschillende afdelingen, hiërarchische lagen of beroepsgroepen binnen een organisatie van elkaar leren? Wat kunnen teamgenoten, organisaties en klanten van elkaar leren? En hoe kunnen we talenten ontwikkeld in de privéwereld gebruiken in ons werk en omgekeerd?

Door het oog van een ander
“In Tarade geeft Margret haar passie voor het doorzien van mensen en menselijke samenwerking en communicatie vorm. Zij is iemand die voortdurend op zoek is naar het meest essentiële. Authenticiteit en eerlijkheid staan daarbij voorop. Haar gedrevenheid uit zich niet effectbejag, maar in innemendheid en verbinding.”
Prof.dr. J.W. Ganzevoort, hoogleraar Organisatiedynamiek en –innovatie, voormalig voorzitter van KPMG Management Consulting.