Klantreacties


Klantenteam

De aanleiding was een zeer hoge werkdruk. Iedereen werkte hard, maar er ontstond ook onderling gedoe en onrust, wat ten koste ging van gezamenlijkheid, vitaliteit en verbinding. Dat was dan ook de focus voor het teamontwikkeltraject.

De ondersteuning van Margret heb ik als volstrekt gelijkwaardig ervaren, open en veilig. Het traject genereerde veel energie, soms licht en vrolijk en soms confronterend. Het vertrouwen in mezelf, in elkaar en in het werkproces is gegroeid. Er is meer verbondenheid en meer wrijving, want mensen gaan de dingen meer met elkaar aan, terwijl de onderlinge tolerantie ook groeit. In de gekte van de dagelijkse drukte hebben we richting gevonden en kunnen we ons meer verbinden aan een gezamenlijkheid. Dat heeft effect op het stressniveau dat mensen ervaren. We kunnen meer hebben, terwijl de werkbelasting nog steeds hoog is. Maar het maakt uit als je het gevoel hebt er samen voor te staan.

Dirk Blok, teammanager, gemeente Hilversum

 

Ontwikkeling Managementteam
De reflectie op de individuele managementstijl werd aanvankelijk door sommigen  als erg confronterend ervaren. Eenmaal door de koudwatervrees heen, bleek het zelfinzicht en de wederzijdse feedback een vruchtbare bodem voor verdere ontwikkeling. De combinatie van individuele en teamgesprekken was erg plezierig. Margret hield ons to-the-point en zorgde met gericht doorvragen dat iedereen zijn ei goed kwijt kon.

dr.ir. E. Lebret, Hoofd MGO, RIVM, Bilthoven


 

 

 

Professionalisering Beleidsafdeling
Bij de start heeft Margret er voor gezorgd dat het geluid van iedereen aan bod kwam bij de probleemdefinitie. Ze heeft ons geleerd om verwarring te koesteren als een belangrijk leermoment. Daarbij gaf zij zelf het goede voorbeeld om het spel scherp te spelen. Af en toe confronterend maar altijd de grens bewakend.
Margret beheerst het vak van teamontwikkeling tot in de puntjes. Per situatie of bijeenkomst kijken wat het team nodig heeft. En tegelijkertijd goed zicht houden op de grote lijn van het ontwikkelproces. Mensen en teams lezen is haar natuur. Ik heb genoten van onze samenwerking.

W. Athmer, Afdelingshoofd, Waterschap Aa en Maas, Den Bosch

 

Tussenevaluatie Projectteam
Halverwege het project was er veel spanning in ons team, onder meer veroorzaakt door een lange periode van grote werkdruk. Kleine irritaties werden opgeblazen en grote problemen werden niet geadresseerd: de proporties waren zoek.
Onder leiding van Tarade zijn diverse groepsgesprekken gevoerd. Met Margret als scheidsrechter en groepskatalysator zijn enkele “hot issues” weer bespreekbaar gemaakt, met als gevolg dat we weer met open vizier met elkaar communiceren en dat potentiële problemen in een eerder stadium bespreekbaar worden gemaakt. Het groepsproces heeft de impuls gekregen die het nodig had.

drs. A. Kamst, Onderzoeker CGOR, RIVM, Bilthoven