Verandering


Verschillen productief maken

In een organisatie doen zich voortdurend allerlei verschillen voor. Verschillen in zienswijze, houding, talenten, in mogelijkheden, beperkingen, belangen en posities. Tarade helpt bij het (h)erkennen, uithouden en onderzoeken van deze verschillen om al doende controverses te ontstijgen, tot dialoog en samenwerking te komen en resultaten te boeken.

Raakbaar zijn
Als we door iets geraakt worden laten we onze controle los en ontstaat er een spontane, innerlijke beweging. Een opening in het alledaagse pantser van gewoontes en patronen. Een mogelijkheid tot groei.

Zijn met wat er is
Het aanvaarden van de huidige situatie (de concrete feiten samen onder ogen zien) vormt de basis van waaruit beweging mogelijk wordt. Het bewustzijn van samen in hetzelfde schuitje zitten creëert gemeenschappelijkheid en verbinding – een onmisbare infrastructuur om veranderingen levensvatbaarheid te verlenen.

Energie stroomlijnen
In de huidige realiteit wordt voelbaar waar de energie in de organisatie stroomt, weglekt, vastzit of geneutraliseerd wordt. Het herstellen van stagnerende verbindingen maakt energie vrij. Frustratie, oud zeer, reactieve kritiek en wij-zij kampen zijn ‘energievreters’ die omgezet kunnen worden in productieve energie.

Richting

Visie draagt bij aan de gemeenschappelijkheid, verbinding en vitaliteit van de verandering. Een goede visie:

  • raakt en genereert beweging
  • is bezield en belichaamd

Balanceerkunst
In veranderingsprocessen gaat het om het (steeds) opnieuw vinden van balans. Daarbij gaat het om en-en en niet of-of. Het gaat bijvoorbeeld om ziel én zakelijkheid, om mens én resultaat, om actie én reflectie. Werken vanuit en-en maakt dat mensen zich ingesloten voelen in de verandering en zich gezien weten in hun kracht. Een kracht die ze in evenwicht kunnen brengen door er iets nieuws (het tegendeel) aan toe te voegen.

Shit of mest?

Tijdens het samenwerken ontstaat er ‘interactief afval’ in de vorm van misverstanden, teleurstellingen, onuitgedrukte emoties en illusies. Dit afval verzamelt zich doorgaans in allerlei hoeken en gaten van de organisatie. Door de ‘shit’ ambachtelijk te verwerken kan zij omgezet worden tot vruchtbare mest en zo bijdragen aan ontwikkeling.