Intervisie


Delen en vermenigvuldigen van kennis


Intervisie is een vorm van leren waarin de schatkamer van aanwezige kennis en ervaring ontsloten wordt. Door vragen van collega’s komt de casus-inbrenger steeds dichter bij waar de schoen werkelijk wringt. Het probleem wordt niet opgelost door suggesties van anderen, maar doordat de vraag in een ruimer daglicht komt. Hierdoor komen ‘als vanzelf’ nieuwe oplossingsmogelijkheden in beeld.

Drie vormen

 • Intervisie met collega’s vanuit de hele organisatie 
  Het voordeel is dat mensen een bredere blik van de organisatie krijgen en elkaar makkelijker weten te vinden.
 • Intervisie met collega’s vanuit één afdeling
  Deze vorm geeft een extra impuls aan teamontwikkeling. Naast dat er samen geleerd wordt, groeit ook onderling vertrouwen en verbinding in de alledaagse samenwerking. Collega’s consulteren elkaar sneller en werken effectiever.
 • Intervisie met mensen uit verschillende organisaties
  Het voordeel is dat mensen vrijuit kunnen spreken en een indruk krijgen hoe het in andere organisaties toegaat.

 

 

Resultaten           

 • leren van en met elkaar
 • toegankelijk maken en expliciteren van kennis en ervaring
 • praktijkervaring wordt leerervaring
 • beter reflectievermogen oftewel het niet zo snel schieten in oplossingen
 • versterken van vertrouwen en verbinding


Klantreacties

"Drie uur intervisie maakt je los van de waan van de dag. Laat je naar jezelf (of een ander) kijken en helpt je vervolgens met nieuwe energie weer op weg. Het sterkt je van binnen uit, zodat je bijna vanzelf handelt naar de uitkomsten. Margret is warm, energiek, pelt af, beweegt mee en brengt met een kwinkslag het proces net een laagje dieper."
Misha Mouwen, beleidsmedewerker Waterschap Aa en Maas

"Margret heeft een sterk inlevingsvermogen en gevoel voor humor. Ze beweegt mee met wat er in de groep leeft maar blijft ook op de rode draad sturen."
Dirk Blok, coördinator Gemeente Hilversum