Werken aan zorg vanuit waarden
in het tijdschrift Waardenwerk (2016)

De mens niet in het badwater van efficiency laten verdrinken....

De principes van 'Aandacht in interactie' in de alledaagse praktijk van de gemeente IJsselstein. De veranderbenadering die IJsselstein bij de decentralisaties kiest is ‘al werkende weg het wiel uitvinden’ Geen blauwdruk, controle en beheersing, maar een met elkaar op weg gaan, zien wat werkt en wat niet werkt en waar nodig bijsturen. Het spanningsveld hanteren tussen sturen en laten ontstaan. Een benadering die erkent dat dingen niet precies voorspelbaar zijn en dat we ruimte nodig hebben om binnen de realiteit die zich aandient te kunnen doen wat nodig is. Het is een weg, die een potentie heeft, maar ook onzeker is. Als je processen voor een deel oningevuld wil laten, waarop stuur je dan en vanuit welke waarden stuur je?  Het belang van een visie, verankerd in dieper liggende waarden, om te voorkomen dat in onze drang naar efficiency de mens in het badwater verdrinkt.'
Hoe ging IJsselstein te werk? Lees verder

Artikelen

 

IJsselstein verandert vernieuwend!
in het WMO-magazine (2016)


Geen enkel bezwaarschrift tegen de veranderingen in het eerste jaar; een van de vier beste gemeenten (volgens ANBO); en transities die binnen budget blijven. Hoe krijg je dat als gemeente voor elkaar? De transities in IJsselstein door de ogen van een Wmo-raadslid.

Hoe kan een gemeente tijdens zo’n grote verandering – die bovendien gepaard gaat met veel tijdsdruk, onzekerheid en onduidelijkheid – de controle loslaten en de nadruk leggen op richtingen ruimte? Hoe organiseer je de verandering zo dat er aandacht is voor visie, vertrouwen en verbinding? Hoe houd je voeling met wat er gebeurt? Lees verder

 

 

Capabele topmanagers slaan de plank mis....
op Managementsite.nl (2015)


Hoe kan het dat iemand als Louise Gunning, die een geweldige staat van dienst heeft met als kernkwaliteit het vermogen om partijen met uiteenlopende opvattingen bij elkaar te brengen, tijdens de Maagdenhuisbezetting zowel haar grip als verbinding verliest en als regentesk en autoritair wordt afgeserveerd? De kloof die ontstaan was tussen docenten en studenten enerzijds en Gunning als bestuurder anderzijds bleek onoverbrugbaar en leidde uiteindelijk tot haar aftreden.

Een vergelijkbare situatie is ontstaan bij de Nationale Politie, lees verder

De ontstaansgeschiedenis van een boek
in Opleiding en Ontwikkeling (2014)


Verbinding ervaren als alles moeiteloos stroomt, is een geschenk dat ons af en toe te beurt valt. Maar wat doen wij als de verbinding hapert, als verschillen elkaar niet lijken te verdragen, als we even niet weten hoe verder? Dan bevinden we ons op de plek der moeite, waarin we op de tast zoeken naar verbinding; met onszelf, met de ander en met het doel dat ons samen heeft gebracht. Kunnen wij het zoeklicht van aandacht van perspectief laten wisselen?mEn durven we onze visie op de werkelijkheid en ons zelfbeeld op het spel te zetten, zodat er nieuwe betekenis kan ontstaan? Kunnen wij het in deze ongewisheid uithouden met elkaar en met onszelf? Lees verder

 

 

Verbinding de moeite waard!
in tijdschrift WaardenWerk (2014)


Waar een technische storing onmiddellijk prioriteit krijgt, schuiven we storingen in de menselijke verbinding, vaker voor ons uit, proberen we ze te bedekken met de mantel der liefde of te doorbreken met een kloek besluit, waardoor ze onder de oppervlakte blijven. Ze krijgen niet onze onmiddellijke aandacht, want we hebben het druk met ons werk en alle dingen die gisteren klaar hadden moeten zijn en die minder lastig zijn…. We werken vaak gewoon door, doen onze taak alsof de verbinding volledig in tact is en klagen in de wandelgangen over wat er allemaal niet deugt. Zo pompen we heel veel geld, energie, tijd en toewijding in een systeem, waarvan de pijpleidingen verstopt zijn. Lees verder

Grensverleggend leiderschap
op Managementsite.nl (2014)


Wie wil er niet bezig zijn met grensverleggend leiderschap? Met het verruimen van de eigen mogelijkheden. Maar voordat we aan verruiming toekomen moeten we eerst de beperking voelen, tegen een grens aanlopen. En dat is precies wat we het liefst zo lang mogelijk willen vermijden.

En de maakbaarheidgedachte van waaruit we doorgaans opereren in organisaties helpt ons daarbij uitstekend. Als we maar op de juiste manier een verandering aanpakken, dan bereiken we het gewenste resultaat. Theorieën, modellen, praktische tips voldoen aan onze behoefte om grip te krijgen. Maar wat als de boel toch vastloopt? Lees verder

De filosofie van het tegendeel
in Leren in Organisaties (2008)


In het leven, ons werk en de manier waarop we ons werk organiseren komen we voortdurend in aanraking met tegenstellingen. Veel veranderingen stagneren doordat polariteiten niet als bij elkaar horend, als geheel worden gezien, maar als vijanden en elkaar uitsluitend. Vaak identificeren we ons met één deel van de polariteit en wordt de andere kant als negatief en onbruikbaar gezien, met als gevolg dat we alleen de strijd en niet de samenwerking van de polariteiten ervaren. De vraag die mij fascineert is: hoe kunnen we tegenstellingen vóór ons laten werken in plaats van tegen ons? Lees verder

 

 

Tussen Kakofonie en Symfonie
Tijdschrift voor Coaching (2007)


In een teamontwikkeltraject zijn er vaak een of meerdere momenten aan te wijzen die een bijzondere rol spelen in de voortgang van een team. Het gaat dan om gebeurtenissen waardoor het team als geheel geraakt wordt en iets in de onderlinge chemie verandert. Wat gebeurt er op zo’n moment?
Het toelaten van meerstemmigheid, zowel op individueel als op teamniveau, speelt vaak een belangrijke rol.
Ieder geluid kent een tegengeluid en allerlei variaties daartussen. Maar durven we die verwarring uit te houden en te onderzoeken? Als individuen en teams meer gevoel krijgen voor de werking van meerstemmigheid, ontstaat er ruimte voor beweging en het overstijgen van controversen. Lees verder