Zelfsturing

 

Zelfsturing is een basale vaardigheid voor individuen en teams om beschikbaar talent optimaal tot zijn recht te laten komen! Maar hoe stuur je als er zoveel veranderingen op je afkomen, waarom je niet gevraagd hebt?

Drie fasen

  • Verlangen: Helder krijgen wat je (samen) wilt
  • Toewijding: Acties ondernemen in de gewenste richting
  • Volharding: Lastigheden uithouden en onderzoeken tot je doel bereikt is

Energie
Als zelfsturing ontbreekt draait de energie vaak in vicieuze cirkels rond maar raakt geen doel. Kritiek leveren zonder helder te maken wat je zelf nodig hebt wordt lozen en klagen, waardoor kostbare energie ‘weglekt’. Als je frustratie omzet in verlangen gaat energie stromen, worden problemen opgelost en nieuwe mogelijkheden aangeboord.

Kompas

Het vermogen verantwoordelijkheid te nemen voor waar je nu bent en wie je bent vormt de basis voor zelfsturing. Hoe dichter je samenvalt met de realiteit, des te meer je verlangen zichtbaar kan worden. Het gaat om je eigen kompas te leren lezen, waar ben ik nu en waar wil ik heen? Als je zelf geen richting geeft wordt je makkelijker de speelbal van anderen.

Vrijheid

Zelfsturing heeft te maken met het gevoel van innerlijke vrijheid en kunnen kiezen. Je niet afhankelijk voelen van de omstandigheden of van je eigen emoties, patronen en overtuigingen. Er is altijd een keuze, al was het maar in de houding die je aanneemt in wat je overkomt.

Moed

Zelfsturing vraag om moed:

  • om je eigen waarheid te durven spreken
  • om te luisteren naar de waarheid van de ander
  • om te veranderen wat je kunt veranderen
  • om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen

en om wijsheid om het verschil tussen beiden te kunnen zien…….