Boekvoorstelling Aandacht in interactieBeste ###USER_firstname###,

 

Een update voor alle mensen die zich al hebben ingetekend voor het boek, voor hen die interesse hebben getoond en voor hen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van 'Aandacht in interactie - tussen organiseren en laten ontstaan'. Samen met uitgeverij Stili Novi werken we hard aan het productieproces. Met als hoogtepunt het vormgeven van de omslag. In deze nieuwsbrief kun je daar alvast van meegenieten!

Verder vinden er al voorbereidingen plaats voor een verrassende en feestelijke boekvoorstelling op 30 oktober a.s. in het Beauforthuis in Zeist. Een bijzondere middag voor hoofd. hart en ziel, met ruimte voor nieuwe inzichten, inspiratie, ontmoeting en misschien ook wel ontregeling of confrontatie... Aandacht bron van verbinding en poort naar vernieuwing....


In deze nieuwsbrief vind je ook verschillende aanbevelingen voor het boek, waar ik zeer verguld mee ben! Daarnaast vind je een prachtig citaat van Andries Baart over de aard van aandacht, dat ik in mijn boek verwerkt heb. Ik hoop je te ontmoeten op de 30ste! Nieuws over de inhoud van het programma volgt in de nieuwsbrief van september. Nog een fijne (na) zomer!

Hartelijke groet
Margret van Paassen

 

 

Wat anderen ervan vinden...


Aandacht geven is betekenis geven. De kwetsbare kracht van aandacht is het thema van dit boek. Liefde en aandacht zijn begrippen die je niet snel tegenkomt in managementliteratuur. Toch wordt bij het uitspreken van die termen duidelijk hoezeer zij van belang zijn. Dat maakt het een belangrijk boek.


Harry Starren
, voormalig directeur van de Baak, nu o.m. federatievoorzitter van de Nederlandse creatieve industrie ( FDCI)

 

Het spanningsveld tussen iets laten ontstaan en de tendens in organisaties om juist alle processen te controleren en beheersbaar te maken wordt prachtig in beeld gebracht. Er is het verlangen naar inzicht, duidelijkheid en verbinding, maar tegelijkertijd is er de angst om de realiteit onder ogen te zien. Dat is de spanning.


Ans Tros, directeur van de School voor Coaching en Vista Nova

 

Dit boek neemt je op indringende wijze mee in de spanning tussen de wereld van functionele activiteiten geleid door managers en een wereld van aandacht en reflectie waarin wij stil staan bij wat zich werkelijk voordoet in het proces. Als processen stagneren, dan is het de aandacht die de opening biedt om een stap te maken.


Adriaan Bekman
, oprichter en directeur van het Instituut voor Mens en Organisatieontwikkeling (IMO)

 

 

 Preview: aandacht als vrije vogel

 

Aandacht hoeft om ergens wat van te begrijpen, niet eerst de halve bibliotheek uit te lezen, zich concurrerende gezichtspunten eigen te maken, ze hoeft geen hypothesen te vormen en ze hoeft niet systematisch te werk te gaan. Aandacht stelt zich vrij op en wordt getrokken: daar moet ze zijn! Aandacht lijkt de weg der directheid te zijn, ze gaat er zonder ruggespraak of last op af. Ze gaat onbekommerd te werk, onbemiddeld, de zaken mogen zich direct aan haar melden. Aandacht is vederlicht en ongehinderd, ze ligt niet aan de ketting van wetenschappelijke protocollen, ze wordt niet vastgepind op verplichte technieken die haar moeten valideren en ze hoeft haar waarneming niet voor te leggen aan de galerij der groten.

 

Aandacht krijgt haar vrijheid en haar vermogen zich met de dingen in te laten en met hun betekenislading niet geschonken vanuit de hoge hemel, maar moet deze bevechten. Van zichzelf is ze te druk, te bezet, te doortrokken van honderden ideeën, vermoedens, verwachtingen en van hoop. Niks vrij vogeltje. Ze moet gekneed en geknecht worden, ze moet wakker geschud en week gemaakt, ze moet naar buiten leren kijken en aan introspectie doen, ze moet betrapt worden en de vrije teugel krijgen. Aandacht staat van nature niet onbevangen open en evenmin met haar neus in de goede richting. Ze wordt verleid, verliest de moed, schiet zichzelf in de voet, valt terug et cetera.'

Uit: Baart, A. (2011), Aandacht. Etudes in presentie, Den Haag: Boom Lemma, blz 137, 141, 142.