EffectievertijdBeste ###USER_firstname###,


Heeft de tijd ons of hebben we de tijd? Worden we geleefd door deadlines, agenda’s en andermans verwachtingen of leven we vanuit een essentie? Werken we tegen de tijd in of met de tijd mee?

Wanneer moeten we versnellen? Het ijzer smeden als het heet is. Maar wanneer is het beter te vertragen? Het gras groeit niet harder door er aan te trekken. Weten we hoeveel tijd een bepaalde ontwikkeling werkelijk nodig heeft of sturen we liever op de illusie dat het gewoon sneller moet?

Nog moeilijker dan vertragen is wellicht wachten. Wanneer laten we een situatie op zijn beloop, geven we iets de tijd en wanneer grijpen we krachtig en niet mis te verstaan in? En staan wij überhaupt stil bij deze vragen, bij onze persoonlijke verhouding tot de tijd? Vind je deze vragen ook interessant, houdt dan de komende nieuwsbrieven in de gaten! Heb je zelf iets toe te voegen aan het gesprek over de tijd, laat dan van je horen!

Hartelijke groet

Margret van Paassen


De kunst van het wachten

 

Laatst vertelde een klant dat het gedicht uit mijn vorige nieuwsbrief “wachten” hem zo geholpen had. En wat is niet heerlijker dan als schrijver te horen dat je woorden werken…


Soms bevind je je in een ontwikkelingsfase, waarin je weet en voelt dat het oude niet meer werkt, maar het nieuwe nog niet voorradig is. Dat is zeer ongemakkelijk, het uithouden met het niet weten. Het geforceerd zoeken naar oplossingen, naar grip krijgen is in zo’n situatie contraproductief. Het gaat meer om het open houden, het waarnemen, iets de tijd geven om te rijpen, om boven water te laten komen. In plaats van buitenaf te sturen, laten we iets van binnenuit ontstaan.

Wachten is als het ware ons voorbereiden op ontvangen, eigenlijk ons de dingen laten geven. Lees verder

 

 

Tip: Event Inspire2leadOp 27 maart a.s. organiseert Rijnconsult een middag over leiderschap en levenslust. Zeven zinderende lezingen over inspireren, grenzen verleggen en de kern raken. Leidinggeven aan jezelf, aan anderen en aan de organisatie.  Topsprekers die hun eigen verhaal leven. In tegenslag een onverwoestbare kracht ontwikkelen, door beperking te aanvaarden hun grenzen verleggen en door hun gedrevenheid de kracht en mogelijkheden in anderen mobiliseren. De opbrengsten van dit event gaat volledig naar Alpe d'Huzes. Zie verder

 

 

Column Leiderschap en Vertrouwen valt in de prijzen!

 

In 2012 zijn een heel aantal van mijn columns gepubliceerd op managementsite. Supertrots ben ik op het feit dat Leiderschap, vertrouwen en verbinding tot de meest populaire column van 2012 is verkozen. Deze column, naar aanleiding van een lezing van Peter van Uhm voormalig commandant der strijdkrachten, maakte veel los. Blijkbaar is er enorme behoefte aan ruimte voor dialoog en ontwikkeling én aan duidelijkheid.

 

 

Eind van de winter

en juist ook het praten van mensen


Zo helder, helderder
Dan water is lucht
Doorzichtig stil
Te dun om te trillen
En helemaal nieuw
Nog niets er in
Geen stof geen vocht
Geen rimpel
Overal smelt het
Zwelt het glimt het
Nu gaan de dingen
Weer beginnen
Te gebeuren
Het eind
van de winter
en juist ook
tintelen stemmen
naar binnen.

Judith Herzberg