Welke beweging voeden wij met ons handelen?Beste ###USER_firstname###,

 

Heb je zin in een oppepper van 3 minuten? Mooie beelden, aansprekende teksten en in het hart rakende muziek? Kijk dan even naar het filmpje 'Aandacht in interactie' dat Melchior van den Boogert maakte van de boekvoorstelling van 30 oktober j.l. Ik ben er waanzinnig blij mee en heb het maak- en samenwerkingsproces zo inspirerend gevonden, dat het tot een column heeft geleid: Driedubbel resultaat! 

 

Verder vind je in deze nieuwsbrief een mooie en kritische recensie van Frans Verhaaren, die onlangs gepubliceerd is op de website van Management & Consulting. Aandacht is niet alleen een bron van verbinding, maar ook een poort naar vernieuwing. Dat geldt ook voor dit boek zelf!

 

Het laatste nieuwtje is dat 'Aandacht in interactie', gekozen tot de top 10 van de beste boeken, niet in de top 3 is terecht gekomen. Een moment om even stil te staan bij het uitermate boeiende thema 'winnen, verliezen, concurrentie, vergelijken en erkenning'. Precies het onderwerp van mijn allereerste column, die in 2012 op managementsite.nl gepubliceerd werd: Net niet winnen... wat een bevrijding!"

 

Veel kijk- en lees plezier!

Margret van Paassen

 

 

Gloedvolle recensie door Frans Verhaaren

 

'Van Paassen biedt heel wat pareltjes over hoe je die wezenlijke spanning tussen aandacht en organiseren in de praktijk kunt hanteren. Ze benadrukt dat aandacht juist de kans biedt om de eeuwige spanning tussen resultaatgerichtheid, daadkracht en eenduidigheid enerzijds en ontvankelijkheid, ervaren, laten ontstaan anderzijds te overstijgen door allebei tegelijk in de gaten te houden. Ze benadrukt dat zoiets alleen maar kan door je aan te wennen al zoekend verbinding te maken, door te beseffen dat je én de situatie bepaalt maar er tegelijk door wordt bepaald.

 

Ze betoogt dat daadkrachtig management alleen maar zin heeft als je tegelijk ook ontvankelijk kunt zijn voor wat zich ter plekke voordoet.Ze betoogt dat je de ander wel mag afrekenen op wat hij met zijn verantwoordelijkheid doet en derhalve wat hij presteert, maar alleen als je tegelijk die ander ook als gehele mens kunt zien. En dat vraagt van leidinggevenden, dat ze ook condities scheppen waarin die dubbelheid van resultaatoriëntatie (doorgaans al voldoende aanwezig) én vrije ruimte mogelijk worden. Kortom, allerlei handreikingen voor managers hoe in de praktijk met aandacht om te gaan. Want. Zoals Adriaan Bekman terecht in zijn voorwoord zegt,: “Dit boek gaat over leiderschap”.' Lees verder

 

 

Lezing of workshop op jouw werk?


Wil je meer gebruik maken van de creatieve spanning tussen organiseren en laten ontstaan, tussen ruimte en resultaat, tussen daadkracht en ontvankelijkheid, tussen sturen op de toekomst en zijn met wat er nu is? Wil je op nieuwe manieren kijken op oude manieren van doen? Inspiratie opdoen in tijden van hoge druk en onzekerheid? Ik geef graag een keer een lezing of workshop bij jou op het werk. Bel (06-20959015) of mail me (margret@tarade.nl )


Driedubbel resultaat!

 

Vlak voordat de boekvoorstelling plaats zou vinden, vroeg ik Melchior of hij een filmpje van de voorstelling wilde maken. Hij kwam langs en ik vertelde hem iets over de essentie van het boek. Geen alledaagse kost voor een 18-jarige jongeman. Tot mijn verrassing snapte hij precies waar ik het over had en hadden we een prachtig ‘filosofisch’ gesprekje en ontdekten wij beiden kanten van elkaar die tot dan toe buiten beeld waren gebleven. We kennen Melchior vanaf zijn geboorte en hij behoort samen met zijn ouders al jarenlang tot onze huisvrienden. Ik zie het nog voor me hoe Melchior en onze zoon Casper als baby’s spinazie in elkaars haren smeerden. En dan ineens hebben we als twee gelijkwaardige volwassenen een professionele samenwerking.

 

Toen het filmpje bijna af was realiseerde ik me dat dit resultaat eigenlijk een prachtige demonstratie is van het gelaagde model van resultaat, dat ik in mijn boek beschrijf. We zijn veelal geneigd om resultaat als eendimensionaal te zien, namelijk het inhoudelijke resultaat, de dienst of het product dat we creëren. Maar resultaat bestaat eigenlijk uit drie lagen, die onderling afhankelijk zijn en met elkaar het uiteindelijke resultaat bepalen. Terwijl we naar een inhoudelijk resultaat toewerken, boeken we ook resultaat op het gebied van samenwerking/verbinding en van leren/ontwikkelen. Als we geen aandacht besteden aan deze laatste twee dan kunnen we op korte termijn er misschien nog wel een inhoudelijk resultaat uit persen, maar dat gaat dan ten koste van de relationele en innovatieve kwaliteit. Hierdoor ontstaat er grote schade aan de bezieling, vitaliteit en wendbaarheid van organisaties op lange termijn. Lees verder

 

 

Boekentip: Wie het niet weet mag het zeggen

 

Een zeer inspirerend boekje, van filosoof Arno van der Gaag, over de kracht en werking van een vraag en een vragende levenshouding en de belangrijke rol van het niet-weten. Kwaliteiten die we veel meer zouden moeten koesteren is organisaties, die een tegengif vormen voor onze doorgeschoten neiging alles op te willen lossen.

 

  • Door elk probleem als uitdaging te zien en meteen te willen antwoorden met een oplossing worden we ouder maar niet wijzer. Dat is een apenrationaliteit, een ovelevingsrationaliteit.
  • De overgang van oplossingsgericht denken naar het bevragen van veronderstellingen kan je doen door het 'hoe' van de vraag af te hakken.
  • Het gaat erom om een klacht, via een probleem en een eis naar een vraag te komen. De vraag brengt het verlangen in het spel.
  • Vragen zijn veel beter bestand tegen veranderende omstandigheden dan antwoorden.