Teams onder hoogspanning

 


Beste ###USER_firstname###,


Veel teams moeten meer werk verrichten met minder mensen. Langdurige hoogspanning door eenzijdige nadruk op resultaat, output, achterstanden wegwerken, en onbegrensde flexibiliteit die gevraagd wordt van medewerkers.  Een groot risico dat je team opbrandt qua energie, kwaliteit en werkplezier. Hoe zorg je juist in tijden van grote druk voor een voedingsbodem, gezamenlijkheid en vitaliteit van je team?
In deze nieuwsbrief vertelt Dirk Blok, teammanager Werk en Inkomen bij de gemeente Hilversum over één van de teamtrajecten die ik afgelopen jaar begeleidde. Hoe staat jouw team ervoor? En jijzelf?

Hartelijke groet,

Margret van Paassen

 

 

Verbinding, vertrouwen en gezamenlijkheid


Toen ik begon als teammanager was de werkdruk in het team erg hoog. Meer werk met dezelfde hoeveelheid mensen. Iedereen werkte hard, leverde zijn individuele strijd met de werkdruk, maar daardoor ontstond er ook onderling gedoe en onrust, wat ten koste ging van gezamenlijkheid, vitaliteit en verbinding. Dat was dan ook de focus voor het teamontwikkeltraject, waar ik Margret bij gevraagd had als teamcoach.

De ondersteuning van Margret heb ik als volstrekt gelijkwaardig ervaren, open en veilig, als een oudere zus, die op bepaalde vlakken meer ervaring in haar rugzak heeft. Het traject genereerde veel energie, soms licht en vrolijk en een andere keer weer confronterend. Het vertrouwen in mezelf, in elkaar en in het werkproces is gegroeid. Er is meer verbondenheid en meer wrijving, want mensen gaan de dingen meer met elkaar aan, terwijl de onderlinge tolerantie ook groeit. In de gekte van de dagelijkse drukte hebben we richting gevonden. Het zijn kleine stapjes. De maakbaarheid is niet zo groot, maar we kunnen ons meer verbinden aan een gezamenlijkheid. En dat heeft ook effect op het stressniveau dat mensen ervaren. We kunnen meer hebben, terwijl de werkbelasting nog steeds hoog is. Maar het maakt uit als je het gevoel hebt er samen voor te staan.

- Dirk Blok, teammanager, gemeente Hilversum

 


Over vaders, moeders en voedingsbodem


Het is zondagavond en ik kijk vol afgrijzen naar het vierkante model over leidinggeven, dat ik morgen uit moet leggen in een training voor een managementteam. Als ik het al niets vind, wat moeten die mannen dan met zo’n vierkant model? Zitten ze straks nog strakker in het pak. Misschien moet ik gewoon iets doen wat ik zelf ook leuk vind…..


De vijf frustraties van teamwork


Echt teamwork is voor veel organisaties ongrijpbaar. Als een organisatie er niet in slaagt om echt teamwork van de grond te krijgen, worden ze ongemerkt slachtoffer van een vijftal voor de hand liggende, maar onproductieve valkuilen. Dit zijn de vijf frustraties van teamwork.


1.    gebrek aan vertrouwen                  
2.    angst voor conflicten
3.    gebrek aan betrokkenheid
4.    vermijden van verantwoordelijkheid
5.    onvoldoende focus op teamresultaat


Herken je één of meerdere valkuilen? Wil je weten wat je kunt doen om deze om te zetten in kwaliteiten? Lees dan het bijgaande samenvatting van het boek ‘De vijf frustraties van teamwork en hoe die te verhelpen’ van Patrick Lencioni. Of bel me voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 


Grensverleggend leiderschap


Je kunt alleen je grenzen verleggen als je er eerst tegenaan loopt....


Wie wil er niet bezig zijn met grensverleggend leiderschap? Met het verruimen van de eigen mogelijkheden. Maar voordat we aan verruiming toekomen moeten we eerst de beperking voelen, tegen een grens aanlopen.

En dat is precies wat we het liefst zo lang mogelijk willen vermijden.....Dit artikel werd onlangs gepubliceerd op managementsite