Leren aan het levenBeste ###USER_firstname###,

 

Nog een laatste nieuwsbrief voor het zomerreces. Er is eigenlijk geen mooiere school dan het leven zelf. Mijn meeste columns hebben wel iets van leren aan het leven en of dat nu op het werk is, thuis of bij de garage. De leukste lessen liggen op straat! Je hoeft alleen maar opmerkzaam te zijn. Lessen op het ene terrein zijn vaak moeiteloos toepasbaar op het andere. Zeker waar het thema's als vertrouwen en verbinding betreft. In de eerste column figureren een kapotte uitlaat, de monteur en ik. In het tweede stukje maak ik een  onderscheid tussen emoties en gevoelens, een onderscheid dat bepalend is of er een gevoel van verbinding of ontbinding,  van vertrouwen of wantrouwen ontstaat. En precies dat maakte ik allemaal in geuren en kleuren mee in de garage..... Ik wens je veel opmerkzaamheid voor een opmerkelijke zomer!

Een zonnige groet

Margret van Paassen

 

 

Vertrouwen en repareren


Fluitend zit ik achter het stuur op weg naar Oost Drenthe. Opeens seint de auto achter me met groot licht. In mijn achteruitkijkspiegel zie ik de bestuurder verwoed wijzen naar iets, wat voor mij in nevelen gehuld blijft. Hij komt naast me rijden en gebaart opnieuw. Dan rijdt hij voor mij en komen we samen op de vluchtstrook tot stilstand. Hij wijst me op mijn uitlaat die vervaarlijk laag-bij-de-gronds hangt. Als ik weer mijn weg vervolg ben ik blij en verontrust tegelijk. Blij omdat iemand zoveel moeite doet mij op mijn gevaarlijke uitlaat te wijzen en verontrust omdat ik dit weekend nog 350 km moet rijden met een enigszins losgeslagen uitlaat. Na twee dagen voorzichtig rijden, komen zowel de uitlaat als ik heelhuids thuis. Bij nadere inspectie door mijn man (want onder een auto kruipen zit niet in mijn genen) blijkt de beugel doorgeroest. Ik baal als een stekker. Wat is het nut om keurig je auto jaarlijks in onderhoud te brengen, als ze dit soort dingen over het hoofd zien? De volgende dag bel ik de garage. Lees verder

 

 

Emoties bedreigen verbinding en vertrouwen

 

Vertrouwen en verbinding hebben een cruciale impact op ontwikkelings- en samenwerkingsvraagstukken. Wat kunnen organisaties doen om dit te bevorderen? Eén advies: maak onderscheid tussen emoties en gevoelens. Want emoties leiden tot afstand en afgescheidenheid, terwijl gevoelens nabijheid en verbinding creëren. Diana en Michael Richardson maken het volgende uiterst zinvolle en bruikbare verschil tussen emoties en gevoelens.

Emoties – eerst innen dan uiten

Emoties verwijzen naar ervaringen uit het verleden, toen we niet in staat waren onze gevoelens uit te drukken. Wanneer emoties worden getriggerd, word je als het ware in een ander tijdperk geparachuteerd, waardoor de verbinding met de ander verbreekt en je afgescheidenheid ervaart. Tegelijkertijd vind je dat de ander verantwoordelijk is voor hoe je je voelt. Lees verder

 

Tip: Vrouwen Bouwen


Een inspirerend programma voor vrouwen (hbo/wo) die ondersteuning kunnen gebruiken bij het bouwen aan een nieuw toekomstperspectief in hun persoonlijke en/of werkzame leven waarbij de metafoor van de bouw van een huis als rode draad gebruikt wordt. Voor meer informatie

 

Boekennieuws: Aandacht in interactie

Het contract met uitgeverij Stili Novi is getekend en het productieproces is in volle gang! Begin oktober verschijnt het boek. Een bruisende periode waarin het boek concreet vorm krijgt en niet te vergeten een verrassende boekpresentatie! Maar daarover later meer. In ieder geval volgt binnenkort de datum, die je dan alvast in de agenda kunt reserveren. Voorinschrijving is nog steeds mogelijk. In het zomernummer van WaardenWerk verschijnt een subspecial over aandacht. De drie auteurs (geïnspireerd door het promotie onderzoek van Marianne van Hoorn 'Aandacht bron van verbinding') beschrijven aan de hand van een casus hoe zij omgaan met aandacht in hun werk en welke persoonlijke moeite en verwondering zij daarin tegen komen, als lerende professionals.

  • Ingrid Groot : 'Stilstaan bij de plek der moeite'
  • Margret van Paassen : 'Verbinding, de moeite waard'
  • Eesjen Ploeg : 'Waardevol contact, door de vanzelfsprekendheid heen'