Versterk de slagkracht van teamleiders en coördinatoren!
- spinnen in het web van verandering –

   
 

 

 

 

 

Beste ###USER_firstname###,

 

 

 


Werken uw teamleiders mee of tegen?

Organisatie maken plannen om te bezuinigen en te verbeteren. Maar zien uw teamleiders en coördinatoren de haalbaarheid en het nut er van in? En kunnen zij die plannen vertalen in een andere aansturing van werkprocessen en medewerkers? Uw teamleiders zijn cruciaal in uw verandering. Als zij niet mee willen en/of kunnen, dan komen medewerkers ook niet in beweging….

Spreekt u hun mogelijkheden volledig aan?

Ik vind teamleiders/coördinatoren heerlijke mensen om mee te werken. Ze zijn pragmatisch, ze willen wat, ze zijn niet met macht en belangen bezig, maar met de klant en het inhoudelijke werk. Vaak dragen zij het hart op de tong, zijn kritisch en beïnvloeden soms onhandig. Ze vinden het lastig om hun loyaliteit te verdelen tussen management en medewerkers. In veel gevallen worden ze geleefd door de waan van de dag en creëren ze te weinig ruimte om te sturen op langere termijn processen.

Hoe kunnen zij hun bijdrage vergroten?

De afgelopen tijd heb ik een aantal organisaties begeleid bij het versterken van hun teamleiders/coördinatoren op de volgende aspecten:

  • verhelderen van hun specifieke rol in relatie tot de noodzakelijke verandering / bezuiniging;
  • het creëren van speelruimte waarin ze het ‘spel’ richting medewerkers en management scherper leren spelen (beïnvloedingsrepertoire);
  • het creëren van collegiale uitwisseling en wederzijdse ondersteuning
  • het ombuigen van kritiek naar wensen
  • het versterken van hun kwaliteiten en deze koppelen aan wat nodig is in de organisatie
  • het wegnemen van belemmeringen die ontwikkeling in de weg staan
  • een betere balans tussen waan van de dag en sturen op ontwikkeling
  • vitaal leiderschap en een gezonde energiebalans
 
 


Wat kunt u doen?

Maak vrijblijvend een afspraak voor advies en tips hoe u uw teamleiders een slagvaardige rol in de verandering kan geven. En hoe u de (dreigende) kloof tussen de werkvloer en de top kunt omzetten in verbinding. Bent u zelf teamleider of coördinator? Ik nodig u graag uit voor een oriënterend gesprek over uw ontwikkelvraag en mogelijkheden.

 

Tip 1: Open communicatie

Geen begrip wordt meer gebruikt/misbruikt als open communicatie, maar wat bedoelen we er precies mee en hoe geven we het handen en voeten?
Open communicatie is gericht op samenwerking en verbinding en niet op het beschermen van de eigen positie. Het vraagt om moed om 'mijn' waarheid te durven spreken en om bereidheid om naar 'jouw' waarheid te luisteren. Nieuwsgierig? Download dan het open-communicatiemodel!


Tip 2: De cirkel van invloed

 

Veel energie gaat verloren doordat we ons bezig houden met dingen waar we geen invloed op hebben. Zo ondermijnen we onze eigen bijdrage, slagkracht, energie en werklust. Wil je je meer richten op wat wel mogelijk is in plaats van wat er bij de ander allemaal niet deugt?  Download hier vergroot-je-invloedssfeer....

 

 

 

 

Tip 3: Voor als je het even echt zwaar hebt....

Geef jezelf drie minuten en lach!

 

 

Column: Een inspirerend voorbeeld van in je rol stappen....

  Dus toen Klaas aan het begin van het vierde gesprek zei dat hij helemaal geen zin meer had om naar de pijpen van zijn directeur te dansen, begon hij goede vorderingen te maken! We vervingen de vraag: ‘Hoe word ik meer zichtbaar?’ door ‘Wat wil IK van mijn bazen en van mijn medewerkers?’ ‘Wat is mijn visie op mijn rol als teamleider? Wat wil ik bewerkstelligen?’ Lees verder